Blubito logo - white

ДИНАМИЧЕН & РАЗНООБРАЗЕН

Разработването на софтуерни решения, agile & digital transformation ни позиционират в бизнес област на постоянни промени, иновации и неспирно развиващи се технологии. Благодарение на голямото ни и цветно портфолио от клиенти, нашите колеги имат възможност да се включват към проекти както на тепърва прохождащи компании, така и на вече големи корпорации, които въвеждат вътрешни иновации на ниво процес и продукт.

Подкрепяме клиентите си във всяка стъпка на развитието на техния индивидуален софтуер – от архитектурните решения през създаването на функционалността до DevOps и поддръжката. С екипа ни от вече над 120 + професионалисти работим върху иновативни софтуерни продукти с модерни технологии за големи компании, сред които DB, Deutsche Bank, Lufthansa, Allianz, Misumi Europe и др.

РАЗВИВАЩ & УСЪВЪРШЕНСТВАЩ

Сред нас работят хора с различно ниво на опит, които могат да развият своите умения за кратко време. Постигаме това като насърчаваме приятелска и продуктивна атмосфера на работа, подкрепяме се и имаме допълнително менторски програми и обучения за всяка една област на технологиите и скръм.

Ценим проактивността на нашите старши специалисти, които помагат на по-младите таланти да доразвият своите личностни и професионални качества. Насърчаваме организирането на вътрешни уебинари за споделяне на успешни практики и употреба на вече доказали се тулове в областта на софтуерните решения. Предоставяме възможности за допълнително сертифициране в конкретната професионална област безвъзмездно.

Благодарение на уникалните за Блубито програми за технически обмен – т.н. гилдии, успяваме да постигнем колективния ефект на споделяне и усъвършенстване на умения. В момента имаме следните 10 гилдии: Agile, Design, Java, Marketing, Frontend, .Net, QA, DevOps, WordPress, HR. Всяка гилдия организира срещи на период от две седмици.

ГЪВКАВ & ИНОВАТИВЕН

Като работодател с абсолютна плоска структура и опериращ по най-актуалните агилни стандарти нашите колеги имат високо ниво на гъвкавост, което им позволява сами да управляват работното си ежедневие и да имат високи нива на самостоятелност.

Отворената ни home–office политика осигурява максимално удобство и сигурност на нашите колеги. Благодарение на нашите опитни Product Owners и Scrum Masters се осъществява ефективно и успешно постигане на различните проекти. Поради наличието на тези роли всеки един колега знае какво и как точно се иска от него и ако се появи професионално предизвикателство, то има от кого да намери помощ.

АНГАЖИРАЩ & МОТИВИРАЩ

Благодарение на редица вътрешни традиции и ритуали успяваме да изградим силен екипен дух и колективно мислене. Щастливи сме, че имаме вътрешни информационни платформи, в които редовно се публикуват новини за екипа и компанията. Поощряваме и ценим проактивното участие на колегите да споделят новости за тях както на професионално, така и личностно ниво. 

Наред със страхотните брандирани подаръци, не спираме да работим върху подобряването и разширяването на социалните ни придобивки. Една от любимите на нашите колеги начини за формиране на екипен дух и покачване на продуктивността са запомнящите се в нашата компания „offsites”.