Blubito logo - white

Декларация за защита на данните

Настоящата декларация за защита на данните обяснява как ние, БЛУБИТО ЕООД събираме, съхраняваме, използваме, разпространяваме и обработваме вашите лични данни, съгласно приложимото законодателство и Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД).  

Личните данни, които събираме за вас, зависят от контекста на взаимодействието ви с нас.  Във връзка с използването на нашата интернет страница ние обработваме следните лични данни: 

 1. Обработка на лични данни и цел на обработката 

Ние събрираме вашите лични данни, само когато вие ни ги предоставите доброволно,  докато използвате нашия уебсайт – като въвеждате Вашите дани в нашите формуляри за контакт или като ни ги изпратите директно на предоставения от нас електронен адрес, за да осъществите контакт с нас.  

 • Вашата информация за контакт , включително имената ви, електронния ви адрес и ако е посочен от Вас, Вашия телефонен номер. 
 • Вашата автобиография и документи за кандидатстване за работа, в случай че сте я прикачили към съответната форма за контакт 
 • Информацията, която сте ни предоставили във формата за контакт като запитване  

Ние съхраняваме и обработваме вашите данни със следните цели: 

 • С цел обработване на вашето запитване и проверка на вашата самоличност 
 • За да ви подсигурим информацията, която сте заявили, че искате да получите от нас 
 • В случай, че кандидатствате за работа при нас, за да можем да обработим вашата кандидатура и да осъществим процеса на подбор и наемане на работа. 
 • За установяване или запазване на правен иск или защита, за предотвратяване на измами или други незаконни дейности 
 1. Законосъобразност на обработването на личните ви данни по чл. 6 от ОРЗД: 
 • По чл. 6, ал. 1, буква а) обработването е законосъобразно, доколкото Вие като субект на данните давате съгласието си, като използвате нашите формуляри и се свързвате с нас на посочения от нас електронен адрес с цел да отговорим на Вашето запитване или обработването на Вашата кандидатура.  
 • По чл. 6, ал. 1, буква б) в случаите, когато обработването на Вашите лични данни е необходимо за изпълнението или подготовката на сключване на договор (трудов договор). Така ние използваме Вашите данни за обработването на Вашата кандидатура и подготовката на Вашия договор. 
 • Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение спрямо чл.6, ал.1, буква в) и във всички останали случаи по буква е) за целите на легитимните интереси на администратора, тъй като е в наш интерес, да отговорим на Вашето запитване или кандидатура.  
 1. Срок за съхранение  

Ние съхраняваме вашите лични данни, докато те са необходими за целите, за които са били събрани и ги заличаваме, когато не са необходими за конкретната цел на обработването.  

Когато данните са били събрани, при въвеждане на вашите данни и документи при онлайн кандидатстване (име, фамилия, адрес, данни за контакт, монивационно писмо, CV и включени в него портретна снимка, трудова история, свидетелства и сертификати) данните ще бъдат заличени, когато кандидатурата е обработена и не съществува легитимен интрес за по-нататъшното и съхраняване. В случай, че не се стигне до трудови отношения, данните от кандитатурата се заличават, съгласно ЗЗЛД, в срок до 6 месеца. 

 1. Прехвърляне на лични данни 

Ние прехвърляме Вашите данни на трети страни, в случаите когато това е необходимо за обработване на Вашата кандидатура като нашите преки клиенти и партньори, във връзка с подготовката на сключването на договор. В случаите, в които прехвърляме данните ви на трети страни, не предоставяме данни, с които можете директно да бъдете идентифициран, а само такива необходими за подготовката на договора (работно портфолио с вашата портретна снимка, ако е предоставена такава). 

Освен това ние прилагаме организационни и технически мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от загуба, кражба и неправомерни достъп, използване и промяна. 

 1. Вашите права 

Съгласно ОРЗД, Вие имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие или да възразите срещу обработването на личните ви данни или части от тях, като ние ще ги заличим, след като ни уведомите за това, освен ако не сме задължени да ги съхраним по други законови съображения, особено когато се касае за данни, които сте предоставили за изпълнението на договор, или при други предпоставки, които съгласно ОРЗД трябва да бъдат изпълнени. 

Вие имате право да изисквате информация за обработването на личните ви данни и да получите достъп до отнасящите се за вас лични данни в преносим формат по смисъла на правото на преносимост на данните.  Също така имате право да подавате жалби до компетентните надзорни органи и Комисията за защита на личните данни.  

 1. Информация за контакт 

Ако имате въпроси по защитата на личните ви данни или за да упражните правата си, посочени по-горе , можете да се свържете с длъжностното лице по защитата на личните данни на следния електронен адрес: s.bratovanova@blubito.com или да се свържете с нас на адрес: Блубито ЕООД, ул. Сребърна 2А, 1407 София. Ще се радваме да се свържете с нас по всякакви въпроси.